Kursplan

Introduktion till Symfony 4 för PHP-kodutveckling

PHP objektorienterad Programming

PHP Klasser och föremål

PHP felhantering med undantag

PHP inbäddad i HTML (exempel)

PHP kodnings- och filnamnskonventioner

Bästa metoder för att välja och använda källkodsredigerare

Vad är ramverket Symfony 4?

Installera Symfony 4

Arbetsflöde för bearbetning av HTTP-begäran

Felsökning PHP Kod

Web Debug Toolbar / Debug och VarDumper-komponentfunktioner

Webbprofiler

Fel och undantag staplar spår

Konfiguration / rutter och URL:er med anteckningar

Twig mall motor / Twig mall

Genererar webbadresser baserat på programmets rutterkonfiguration

PHP Styrenheter / designa en styrenhetsklass med dess åtgärdsmetoder

Listar alla inbyggda Symfony 4 tjänster med hjälp av kommandoradsverktyg

Typer av tester / automatiseringstester (enhets- och funktionstester)

Fråga ett relationellt Database system med doktrin

Bygga och köra anpassade SQL frågor med hjälp av Doctrine Query Builder-objektet

Avslutande kommentarer

Krav

  • En förståelse för PHP och standardredigerare för källfiler
  • En förståelse för objektorienterade Programming koncept och alla MVC/MVP ramverk
  • En förståelse för HTML där PHP kommer att bäddas in
  • Erfarenhet av generell mjukvaruinstallation och konfiguration
  • Bekant med vilket ramverk som helst och grundläggande mjukvarutestning
  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Secure coding in PHP

  21 timmar

Relaterade Kategorier