Kursplan

Introduktion

Tkinter och Python GUI Toolkit

 • Moduler och processer som används i Python GUI Toolkits
 • Tcl/TK Programming översikt

Tkinter Grunderna

 • Main event loop
 • Widgets
 • Windows

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Tcl/TK
 • Installera och konfigurera Python

Utveckla en grundläggande Tkinter widget

 • Skapa textinmatning med etiketter
 • Skapa knappar
 • Använda rutnätslayouter
 • Använder lådor

Widget organisation

 • Samla widgets i en ram och en anteckningsbok med flikar
 • Skapa ett fönster
 • Separera widgets med fönster

Geometrihanterare

 • Använda pack geometri manager
 • Använda Grid Geometri Manager
 • Använder platsgeometrihanteraren

Skapa en GUI-applikation

 • Att skapa en design
 • Utveckla widgets
 • Bindande händelser

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier