Kursplan

Införandet

Avancerad iOS utveckling

 • iOS Arkitektur för företag.
 • Designmönster
 • Protokollorienterad programmering

RxSwift Rambestämmelser.

 • Funktionell programmering vs reaktiv programmering
 • Reactive tillägg

Alamofire Networking Bibliotek

 • Plattform som en tjänst
 • Webbtjänster och Alamofire

Avancerat Swift och protokoll Programming

 • Använda uppräkningar
 • Utveckla protokoll
 • Arbeta med ombud
 • Skriva protokolltillägg
 • Skapa rekursiva funktioner
 • Arbeta med datastrukturer och algoritmer

Reactive Programming i Swift med RxSwift

 • Implementera observerbara objekt och prenumerationer
 • Använda motiv
 • Filtrera, transformera och kombinera operatorer
 • Integrera och arbeta med RxCoaCoa
 • Implementera MVVM
 • Felsöknings- och hanteringsfel

Alamofire

 • Integrering av Alamofire i Swift
 • Importera filer
 • Hämtar data
 • Optimera PhotoTagger

Enhets- och UI-testning

 • Unit Testing I Swift
 • UI-testning i Swift

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av iOS utveckling

Publik

 • iOS Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier