Kursplan

Införandet

Översikt över Argo CD funktioner och arkitektur

 • Argo CD som en Kubernetes (K8S) styrenhet
 • Komponenter (API-server, databasserver, styrenhet)
 • K8S med GitOps

Utforska arbetsflödet Argo CD

 • Arbetsflödets faser
 • Önskade kontra observerade tillstånd

Komma igång med Argo CD

 • Konfigurera Argo CD
 • Kommandorads- och webbgränssnitt
 • Accessing av API-servern

Skapa ett program med Argo CD

 • Registrera ett kluster för att distribuera appar till
 • Skapa och synkronisera appar

Distribuera ett program med Argo CD

 • Ändra resmål
 • Distributionshistorik och återställning
 • Misslyckade distributioner

Arbeta med K8S Management Verktyg

 • Distributions- och orkestreringsverktyg
 • Automatiserad synkronisering

Integrera Argo CD i en CI/CD-pipeline

 • GitOps-integrering i en pipeline
 • Lägga till och övervaka appar
 • Slutförande av CI/CD-arbetsflöde

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Arbetskunskap om Kubernetes
 • Erfarenhet av mjukvaruinstallation

Publik

 • Systemadministratörer
 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier