Kursplan

Introduktion

Översikt över tekniken Blockchain

  Förstå distribuerade redovisningar Vad är Blockchain? Förstå hur blockchain-nätverk fungerar Förstå fördelarna med blockchain Översikt över blockchain Use Cases

Förstå grunderna för Blockchain teknik

  Symmetrisk information Historisk integritet Utökningsbar säkerhet Demokratisk äkthet Decentralisering och feltolerans

Utforska blockkedjor Use Case inom bankverksamhet

  Clearing- och avvecklingsbetalningar Gränsöverskridande transaktioner Aktiehandel Identitetshantering Syndikerade lån Smart Contracts Lojalitet och belöningar Mobilgrenar Mobila pengar

Utforska de olika blockkedjeplattformarna för Finance

  Stellar Om Stellars fördelar med Stellar Förstå hur Stellar fungerar Att lära sig stora Stellar-koncept Integrering av Stellar Förstå Stellars nätverksstruktur Översikt över Stellars egenskaper Stellar Use Cases
Linq av Nasdaq Om Linq
 • Hur Linq fungerar
 • Fördelar och funktioner med Linq
 • Fallstudie: Bedrägeriminskning
 • Fallstudie: Känn din kund (KYC)

  Fallstudie: Handelsplattformar

  Fallstudie: Betalningar

  Utmaningar för Blockchain Tillämpning på bankverksamhet

  Nycklar till adoption av Blockchain i bankverksamhet

  Framtiden för bankverksamhet med Blockchain

  Sammanfattning och slutsats

  Avslutande kommentarer

  Krav

  • Erfarenhet från bankbranschen
   14 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Relaterade Kategorier