Kursplan

Introduktion till Blockchain

  Historik och bakgrund Företag som använder Blockchain Introduktion till Bitcoin, Ethereum och Hyperledger Centralized v/s Decentralized v/s Distributed Networks Realtidsutmaningar

Bitcoin och varför är de viktiga

  Historik och bakgrundsegenskaper Transaktioner Mining Hashing och Dual Key Encryption Proof of Work Merkle Tree CPU v/s GPU mining
Konsensus
 • Ethereum
 • Kort bakgrundsteknik bakom Smart Contracts DAO Ether - Den kommande kryptovalutan

   Blockchain för utveckling

  Ethereum Virtual Machine Introduktion till Solidty Användning av Solidity IDE Konfigurera ditt första privata Ethereum Network go-ethereum Genesis File Solc Compiler Remix IDE

   Ansluta noder till nätverk
  Greeter
 • Web3 Ramverk
 • Slutsats
 • Krav

  • En förkunskap om programmering rekommenderas starkt
  • Kunskaper om javascript-ramverk som NodeJS rekommenderas starkt
  • Viss erfarenhet av Linux/Unix-miljö är att föredra
  • Bra att ha en öppen källkodsteknikexponering
   14 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Relaterade Kategorier