Kursplan

Introduktion

Översikt över Blockchain för Supply Chain Management

 • Grundläggande för leveranskedjehantering
 • Befintliga blockchain-lösningar

Förstå Blockchain Grunderna

 • Blockchain begrepp
 • Komponenter (databaser, protokoll, reskontra)
 • Kryptografi begrepp

Komma igång med Blockchain

 • Implementeringsmönster
 • Sociala dimensioner
 • Offentliga och hanterade protokoll

Lär dig om Smart Contracts

 • Kontraktsmått
 • Juridiska och säkerhetsmässiga överväganden
 • Ricardianska kontrakt och smarta kontrakt

Utforskar Blockchain potential i produktion

 • Blockchain i produktion och drift
 • Utmaningar

Använder Blockchain i Supply Chain Management

 • Hur blockchain används i försörjningskedjan
 • Blockchain orakel
 • Fördelar och begränsningar

Implementering av Blockchain i en försörjningskedja

 • Blockchain typer
 • Blockchain som en tjänst
 • Bästa metoder

Blockchain Teknikens framtid

 • Oföränderlighet, neutralitet och decentralisering
 • Forskning och utveckling

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av supply chain management
 • Kännedom om blockchain-teknik

Publik

 • Chefer
 • Direktörer
 • Chefer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier