Kursplan

Introduktion till CUDA

 • Översikt över CUDA-teknik och ekosystem
 • Förstå CUDA-versioner och kompatibilitet

Installera CUDA

 • Krav före installation
 • Ladda ned och installera CUDA Toolkit
 • Verifiera installationen

Konfigurera CUDA-miljö

 • Ställa in miljövariabler
 • Konfigurera CUDA för flera GPUs
 • Hantera CUDA-bibliotek och sökvägar

Hantera CUDA-resurser

 • Användaråtkomst och behörigheter
 • Allokering av GPU resurser
 • Verktyg för övervakning av CUDA-resurser

Justering och optimering av prestanda

 • Profilering av CUDA-program
 • Inställning för maximal prestanda
 • Metodtips för optimering

Felsökning av CUDA

 • Vanliga installations- och konfigurationsproblem
 • Felsöka CUDA-program
 • Lösa flaskhalsar i prestanda

Avancerade ämnen

 • Uppdateringar och uppgraderingar i CUDA
 • Integrera CUDA med andra program
 • Framtida trender inom CUDA-teknik

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för datoranvändning
 • Kännedom om operativsystem, helst Linux eller Windows
 • Intresse för att lära sig mer om parallell databehandling och CUDA

Publik

 • Systemadministratörer
 • IT-proffs
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier