Kursplan

Översikt över Blockchain Teknik

  • Blockchain
  • Ethereum
  • Smart Contracts

Introduktion till decentraliserade autonoma organisationer (DAO)

  • Exempel på DAO:er
  • Rättsligt erkännande av DAO:er

Förstå säkerhet och trygghet för DAO:er

Struktur för DAO:er och hur DAO:er fungerar

  • Token
  • Röstning
  • Operativa DAO:er

Fördelar och nackdelar med DAO:er

Vilka nödvändiga komponenter gör DAO:er framgångsrika?

Förstå om din Business behöver vara en DAO eller inte

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande förståelse eller förtrogenhet med blockchain
  • Grundläggande förståelse för företagsstrukturer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier