Kursplan

Introduktion

Översikt över drönare och autonoma system

 • Klassificering av obemannade flygfarkoster (UAV)
 • Applikationer för UAV

Lär dig om drönarteknikens grunder

 • Drönare och quadrotor mekanismer
 • Sensorer, navigering, kommando och kontroll m.m.

Utvärdera drönarleveransmetoder

 • Kommersiellt tillgängliga lösningar
 • Forskning och utveckling

Utforska drönarteknik

 • Drönarsystem
 • Datainsamlingsmetoder och verktyg
 • Krav på datalagring

Förstå policyer och förordningar

 • Kommunens politik
 • Internationella bestämmelser

Arbeta med obemannade flygsystem

 • Riskfaktorer
 • Etisk användning av drönare
 • Hot mot UAS

Tillämpa kunskap för att lösa behov

 • Utvärdera bransch- eller organisationsbehov
 • Drönare vid katastrofoperationer, prognoser, ledning och kontroll, etc.

Drönarteknikens framtid

 • Framtida applikationer och möjligheter
 • Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning
 • Dataanalys och internet

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Intresse för flygrobotik
 • Inga förkunskaper om obemannade flygsystem (UAS) krävs

Publik

 • Alla som är nya inom flygrobotar och drönare
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

AI and Robotics for Nuclear - Extended

  120 timmar

AI and Robotics for Nuclear

  80 timmar

Relaterade Kategorier