Kursplan

Introduktion till Elasticsearch

Skriva Search frågor

Utföra textanalys

Definiera mappningar

Expandera dina Searches

Den distribuerade modellen

Manipulera Search Resultat

Utföra aggregationer

Hantera datarelationer

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av mjukvaruutveckling.
  • Bekantskap med kommandoraden.
  • Ingen tidigare erfarenhet av Elasticsearch krävs.

Publik

  • Mjukvaruutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier