Kursplan

Arkitektur av Elasticsearch

 • Lucene
 • Plugins
 • Konfigurationsfiler
 • Sortering och relevans
 • Klunga
 • Distribuerad dokumentaffär
 • Helkropp Search
 • Index Management
 • Sharding

Installation

 • Krav
 • Olika sätt att installera Elasticsearch
 • Konfigurationsfiler
 • webbgränssnitt

Search Konfiguration

 • Strukturerad Search
 • Fulltext Search
 • Flerfält Search
 • Närhetsmatchning
 • Delvis matchning
 • Relevansjustering

Mänskligt språkbearbetning

 • Språkkonfiguration
 • Konfiguration av kinesiska tecken (valfritt om det behövs)
 • Tokenisering
 • Normalisering
 • Att hitta roten till orden
 • Stoppord
 • Synonymer
 • Felstavningar och stavfel

Resultatjustering

 • Relationer
 • Geolokalisering
 • Aggregation

Administrering

 • Övervakning
 • Spridning
 • Underhåll och grundläggande optimering
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier