Kursplan

Anpassning av arbetsmiljön

 • Snabbtangenter, faciliteter
 • Skapa och ändra verktygsfält
 • Alternativ excel (autospara, inmatning, etc.).
 • Alternativ klistra in special (transponera)
 • Formatering (stil, formatmålare)
 • Verktyg - gå till

Organisation av information

 • Management ark (namngivning, kopiering, färgbyte)
 • Tilldela och hantera namn på celler och intervall
 • Skydda kalkylblad och arbetsbok
 • Säkra och kryptera filer
 • Collaboration och spåra ändringar, kommentarer
 • Besiktningsblad
 • Skapa dina egna mallar (diagram, kalkylblad, arbetsböcker)

Dataanalys

 • Logik
 • Grundläggande funktioner
 • Avancerade funktioner
 • Skapande av komplexa/multipelformler
 • Scenarier
 • Search resultat
 • Lösare
 • Diagram
 • Grafikstöd (skuggor, diagram, AutoShapes)

Database hantering (lista)

 • Datakonsolidering
 • Gruppering och sammanställning av data
 • Sortera data (över 4 kolumner)
 • Avancerad datafiltrering
 • Database Funktioner
 • Delsumma (delvis)
 • Tabeller och pivotdiagram

Samarbete med andra applikationer

 • Hämta extern data (CSV, TXT)
 • OLE (statisk och länk)
 • Webbfrågor
 • Publikationsblad på plats (statiska och dynamiska)
 • Publikationspivottabeller

Automatisering av arbetet

 • Villkorlig formatering
 • Skapa dina egna format
 • Kontrollera valideringen

Makron - automatiseringsuppgifter i ark

 • Registreringsmakron
 • Förstå och ändra kodmakron (VBA objekt)
 • Ansluta gränssnittsmakron eller arbetsbok
 • Skapa formulär på skärm eller tryckt

Krav

Kunskaper om Windows och grunderna för att använda Microsoft Excel.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Working with spreadsheet in Microsoft Excel

14 timmar

Excel Advanced with VBA

21 timmar

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level)

14 timmar

Microsoft Office Excel - working effectively with the spreadsheet

14 timmar

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

21 timmar

Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals

28 timmar

Microsoft Office Excel - intermediate level

14 timmar

Data Mining with Excel

14 timmar

Analysing Financial Data in Excel

14 timmar

Excel Basics

14 timmar

Excel Data Analysis

14 timmar

Financial Analysis in Excel

14 timmar

Excel Modelling

7 timmar

Excel to Power BI

7 timmar

Excel For Statistical Data Analysis

14 timmar

Relaterade Kategorier