Kursplan

Faciliteter

 • Skapa din egen verktygsrad och meny

Datatyperna

 • Konvertering till andra typer
 • Variablernas omfattning och livslängd
 • Operatörer och deras prioriteringar
 • Tillvalsmoduler

Villkorliga uttalanden

 • Välj Fall
 • Om ... Då ... ElseIf ... Else

Slingor

 • Vid backning av slingor
 • För varje slinga
 • Instruktioner loop break (avsluta)

Felsökning

 • Bearbetningssteg
 • Traps klockor
 • Lokalbefolkningens fönster
 • Omedelbart fönster
 • Ring Stack

Felhantering

 • Fånga och hantera körtidsfel
 • Strukturer: Vid fel Fortsätt nästa, Vid fel GoFör att etikettera, Vid fel GoTill 0
 • Data visas på statusfältet

Grundläggande optimering

 • Skärmuppdatering
 • Mätning av makrots varaktighet med metoden Timer

VBA Blanketter

 • Skapa dina egna formulär
 • Ringer ett formulär från koden
 • Använd formulären i kalkylbladet
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier