Kursplan

Introduktion till VBA

 • Lagra information
 • Datatyper
 • Variabler
 • Terminologi, egenskaper, omfattning, synlighet av variabler
 • Styrstrukturer om, välj fall, gör, för
 • Slingor
 • Inbyggda funktioner
 • Typer, hittar och tar bort fel
 • Kommentarer

Objekt

 • Definition
 • Egenskaper
 • Metoder
 • Samlingar av föremål
 • Visning
 • Tabeller, frågor, index
 • Objektorienterad dataåtkomst
 • Anpassad klass
 • Objektfelhantering

Databases

 • Konstruera frågor med VBA
 • Användning av SQL syntax
 • Transaktioner
 • DAO och ADO
 • Uppgifter
 • Importera data från andra system

Ansökningar

 • Planen
 • Gränssnitt
 • Menyer
 • Rapporter
 • Kontroller tillgängliga från kod
 • Blanketter
 • Integration och support för andra applikationer
 • Bibliotekets funktioner

Bästa metoder

 • Tips och trix

Krav

 • Kunskaper i alla procedurprogrammeringsspråk som krävs (t.ex. Basic, Pascal, C).
 • För personer som vill lära sig de färdigheter som krävs rekommenderar vi kursen: Visual Basic for Applications (VBA) i Excel - introduktion till programmering.
 • Mycket goda kunskaper i Microsoft Access. Det rekommenderas att genomföra kursen: Tillträde för avancerad.
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier