Kursplan

Introduktion

  • Fedora CoreOS vs andra Linux distributioner

Översikt över Fedora CoreOS funktioner och fördelar

Skapa en tändningskonfigurationsfil

Tillhandahållande av den virtuella maskinen för Fedora CoreOS

Installerar Fedora CoreOS

Installerar Kubernetes Verktygspaket

Konfigurera Kubernetes Cluster

Konfigurera Networking

Skapa och köra distributioner

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Kubernetes
  • Bekantskap med kommandoraden Linux

Publik

  • DevOps ingenjörer
  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier