Kursplan

 • Varför webbramverk behövs
 • Översikt över tillgängliga Python webbramverk
 • Installation av Flask
 • Dirigera förfrågningar för att visa funktioner
 • Visar statiska filer
 • Rendera mallar med Jinja2
 • Slingor och villkor
 • Mallarv
 • Makron i mallar
 • Platta sidor med Flask-Platta sidor
 • HTML5 Boilerplate som utgångspunkt
 • Producerar JSON
 • Utfärdar omdirigeringar
 • Ansökningskontext och Begäran sammanhang
 • Hantera filuppladdningar med Flask-Uploads
 • Strukturera en komplex applikation: hur man undviker cirkulär import
 • Strukturera en komplex applikation: Ritningar
 • Vanligt använda ORM: SQLAlchemy och Peewee
 • Database migrationer
 • Formulärvalidering med WTForms och Flask-WTF
 • Skickar e-post med Flask-Mail
 • Användarsessionshantering med Flask-Logga in och Flask-Användare
 • Administratörsgränssnittet skapat av Flask-Admin
 • Internationalisering med Flask-BabelEx
 • Förbearbetning av frontend-filer med Flask-lesscss och Flask-Assets
 • Distribuera Flask applikationer i produktion

Krav

Python, HTML

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier