Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Flask funktioner och arkitektur
 • Flask grunderna i ramverket

Komma igång

 • Installerar Flask och PyMongo
 • Konfigurera MongoDB
 • Avancerade Flask integrationer

Bygga ett RESTful API

 • Skapa en datamodell
 • Transformera och validera data
 • Utföra CRUD-operationer
 • Felhantering

Testa och distribuera Microservices

 • Containerisering och orkestrering
 • Köra enhets- och integrationstester
 • Distribuera applikationer till Amazon EC2

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för Flask
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Web application development with Flask

14 timmar

Build REST APIs with Python and Flask

14 timmar

Python Programming - 4 days

28 timmar

Programming for Biologists

28 timmar

Machine Learning with Python – 2 Days

14 timmar

Natural Language Processing (NLP) with Python

28 timmar

BDD with Python and Behave

7 timmar

Test Automation with Selenium and Python

14 timmar

Advanced Python - 4 Days

28 timmar

Python: Automate the Boring Stuff

14 timmar

Machine Learning with Python – 4 Days

28 timmar

Advanced Machine Learning with Python

21 timmar

Python for Natural Language Generation

21 timmar

Unit Testing with Python

21 timmar

Natural Language Processing (NLP) with Deep Dive in Python and NLTK

35 timmar

Relaterade Kategorier