Kursplan

Införandet

  • Behovet av loggning av distribuerade system
  • Bristen på konventionella avverkningslösningar

Inställning Fluentd

Översikt över Fluentd funktioner och arkitektur

Syntax för konfigurationsfil

Översikt över händelsearbetsflöde

Arbeta med Fluentd Plugins

Översikt över Fluentd Use Cases

Searching av data

Analysera data

Samla in data

Arkivering av data

Distribuera Fluentd till produktion

Loggning och övervakning

Hantera prestanda

Hantera plugins

Konfigurera Fluentd för hög tillgänglighet

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för systemloggning och övervakningskoncept.
  • Linux kommandoradsupplevelse.

Publik

  • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier