Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Github Copilot
 • Funktion och fördelar med att använda Github Copilot

Komma igång

 • Installera och konfigurera Github Copilot i kodredigerare
 • Autentisera och länka Github-konton

Använder Github Copilot

 • Genererar kodförslag
 • Förstå språkmodeller och begränsningar
 • Navigerar Github Copilot
 • Anpassa Copilot-förslag

Avancerade Copilot-tekniker

 • Utforska funktionerna för kodkomplettering i Copilot
 • Arbeta med utdrag och mallar
 • Skriva dokumentation och kommentarer
 • Integrera Copilot i ett utvecklingsarbetsflöde

Bästa metoder

 • Förstå potentiella risker och utmaningar
 • Maximera produktivitet och effektivitet

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande programmeringskunskaper

Publik

  Utvecklare Programmerare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier