Kursplan

I. Krav i ISO 19011:2018
1. Syfte och omfattning av standarden
2. Skillnader mellan 2018 års upplaga och tidigare utgåvor

II. Principer för effektiv och tillförlitlig revision enligt ISO 19011:2018
1. Revisionsnivåer
2. Processinställning till revisionsprocessen
3. Efterlevnadsrevision som en del av ledningssystemet
4. PDCA-cykel
5. Tidslinje för implementering
6. Fallstudie
7. Good praxis

III. Diskussion och sammanfattning

Krav

Publik

  • Internrevisorer och huvudrevisorer
  • Alla som är intresserade av ämnet
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier