Kursplan

Introduktion

Översikt över ISO 26262 Säkerhet Management Processer

ISO 26262 och dess juridiska konsekvenser

Överensstämmelse med ISO 26262

En metodisk metod för säkerhetsanalys

Funktionella säkerhetskoncept

Stödjande processer

Faroanalys

Riskbedömning

Teknisk säkerhet

Utveckla säkerhetsorienterad hårdvara och mjukvara

Systemdesign

Konceptverifiering

A Word om certifiering

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Automotive utvecklingserfarenhet.

Publik

  • Ingenjörer
  • Utvecklare
  • Proffs inom tillverkning
  • Chefer
  • Tekniska ledtrådar
  • Kvalitetssäkringsingenjörer
  • Tekniker
  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier