Kursplan

Introduktion

Förstå kvalitet, kvalitetssystem och QMS (Quality Management System) Audit

Förstå relationen QMS revision, kundnöjdhet och lönsamhet

Förstå ISO 9001 och de sju QMP (Quality Management Principles)

Planering av QMS-revisionen baserat på input från topp Management och ledande teknisk personal

Skapa en QMS-revisionschecklista för att registrera detaljer om överensstämmelse och avvikelse

Skapa en QMS-revisionsrapport

Förstå den återkommande cykeln av ständiga förbättringar

Förstå ISO 9001-certifieringskraven

Presenterar till toppen Management

Avslutande kommentarer

Krav

  • En förståelse för ständig förbättring mot kundnöjdhet
  • En förståelse för förbättring av affärsprocesser
  • En allmän förståelse för kvalitetssystem och kvalitet Management Systemförbättring
  • Erfarenhet av ständiga förbättringsprocesser och prestandamått

Publik

  • Revisorer som är eller kommer att vara involverade i QMS Audit
  • Konsulter och chefer involverade i kvalitetsprogram
  • Personer som behöver arbeta med QMS Auditors
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier