Kursplan

I. Arbetshälsa och säkerhet Management System som uppfyller kraven i ISO 45001
1. Elements i arbetsmiljösystemet Management enligt ISO 45001
2. Övningar i tolkning och analys av ISO 45001 krav

II. Revisioner – allmän information
1. Hela revisionen
2. Typer av revisioner

III. Revisionsplanering och förberedelse
1. Revisionskriterier och omfattning
2. Val av ett team av revisorer
3. Processansats för internrevisioner
4. Viktiga aspekter när du skapar en kontrollfrågelista
5. Praktiska övningar

IV. Genomförande av revision – regler för genomförande av revision på plats
1. Revisionstekniker
2. Objektiva bevis
3. Identifiering av avvikelser och förmåga att visa dem
4. Praktiska övningar

V. Dokumentera revisionsresultat
1. Skicklig formulering av inkonsekvenser
2. Dokumentera avvikelser
3. Identifiera och dokumentera insikter och förbättringspotential
4. Sammanfattning av revisionsresultat – Revisionsrapport
5. Praktiska övningar

VI. Effektiva aktiviteter efter revision
1. Ansvar i samband med initiering av korrigerande och korrigerande åtgärder
2. Vikten av att exakt fastställa orsakerna till bristande överensstämmelse
3. Definiera korrigerande åtgärder
4. Utvärdering av åtgärdernas effektivitet
5. Efterrevisionsaktiviteter i relation till insikter och förbättringspotential
6. Praktiska övningar

VII. Diskussion och sammanfattning

Krav

Publik

  • Personer som förbereder sig för tjänsten som ISO 45001 internrevisor
  • Alla som är intresserade av ämnet
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier