Kursplan

Introduktion

jBPM och Drools

 • Konsoler och komponenter som används i jBPM
 • Management sviter: regler och funktioner

Traditionell Programming och deklarativ Programming

 • Traditionell programmering och deklarativ programmering som används i Drools
 • Statliga sessioner
 • Statslösa sessioner

Persistens och transaktioner i jBPM

 • Persistenskomponenter
 • Transaktions- och uthållighetsberoende
 • Persistens API

Konfigurera applikationen

 • Konfigurera jBPM och regler
 • Konfigurera en mappkatalog
 • Skapa ett nytt projekt

Process för att utforma applikationen

 • Implementerande element
 • Lägger till gateways
 • Hantera mänskliga uppgifter

Extern integration för applikationen

 • Skapa en GitHub repository för att hantera projektet
 • Integrera ett fjärr-API
 • Aktiverar Servlets
 • Importera projektet till jBPM

Testa applikationen

 • Spårningsproblem med JBoss

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för JavaScript logik

Publik

 • Business Analytiker
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier