Kursplan

Variabler

 • Skapande
 • Använder sig av
 • Extrahera
 • Visning

Funktioner

 • Förbereder
 • Använder sig av
 • Skapande

Egenskaper

 • Använder sig av
 • Skapande

Autentisering

 • Ansökningsformulär på webben
 • HTTP grundläggande autentisering

Rapportering

 • Genererar rapport
 • Resultat i realtid

Distribuerad testning

 • Körs från kommandoraden

Utöka funktionalitet

 • Plug-ins
 • Anpassad kod

Krav

Goda JMeter kunskaper

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier