Kursplan

Introduktion

  • Kubeless som ett alternativ till FaaS-leverantörer (AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions).

Översikt över Kubeless Arkitektur

Förbereda utvecklingsmiljön

Installerar Kubeless

Distribuerar Kubeless i ett Kubernetes kluster

Skapa en funktion

Distribuera funktionen

Anropar funktionen

Uppdaterar funktionen

Felsökning av funktionen

Ta bort funktionen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av kommandoraden Linux.
  • Erfarenhet av att hantera containrar med Kubernetes.
  • Erfarenhet av applikationsprogrammering på något av språken som stöds av Kubeless.

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier