Kursplan

Introduktion

Översikt över Laravel:s MVC-arkitektur

Installera och ställa in Laravel

Konfigurera din utvecklingsmiljö

Skapa en Laravel sida

Arbeta med Laravel kod

Skapa en Laravel applikation

Routing och Controllers

Hantera förfrågningar och svar

Arbeta med Database

Autentisera användare

Laravel Tjänster

Testa din Laravel applikation

Felsökningsverktyg och tekniker

Distribuera din Laravel applikation

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för PHP.
  • En förståelse för HTML.
  • En förståelse för CSS.
  • En allmän förståelse för databaser.

Publik

  • Webbapplikationsutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier