Kursplan

Introduktion

Laravel och PHP Översikt

 • Modularitet, routing, konfigurationshantering och ORM
 • Kompositör och hantverkare

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installerar Composer
 • Installerar Vagrant
 • Installerar GitHub Shell
 • Installerar Postman

RESTful API:er och Laravel

 • Skapa komponenter
 • Implementering av RESful API-modeller
 • Skapa en databasstruktur
 • Använder databassådd
 • Bläddra i poster
 • Läser uppteckningar
 • Redigera poster
 • Lägger till poster
 • Ta bort poster
 • Transformera API-data
 • Hantera underresurser
 • Returnerar kapslade data
 • Returnerar sidladdade data
 • Paginerings-API

API-fel och undantag

 • Genererar ett missing record-fel
 • Returnerar valideringsfel
 • Bearbetningsfel

Mellanvaruhanterare

 • Bygga en mellanvara för loggning
 • Bygga en middleware för hastighetsbegränsning

Autentisering

 • Arbeta med token-autentisering
 • Använder OAuth för att skapa tokens

API Testing och felsökning

 • Konfigurera Postman
 • Använder slutpunktstestning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Förståelse för objektorienterad programmering
 • Laravel och PHP erfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier