Kursplan

Introduktion

Hur källkoden är organiserad

Installera nödvändiga paket

Översikt över LEDE-funktioner

Konfigurera LED

Systemkonfiguration

Nätverkskonfiguration

Brandväggskonfiguration

DHCP-serverkonfiguration

DNS-serverkonfiguration

Avancerade nätverksämnen

Skapa anpassade konstruktioner

Felsökning

Bidrar till projektet

Avslutande kommentarer

Krav

  • Linux erfarenhet
  • Förståelse för nätverkskoncept
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier