Kursplan

Införandet

  • Varför SDN (Software-Defined Networking)?

Installera och konfigurera ONAP

Översikt över ONAP funktioner och arkitektur

Förstå NFV (Network Function Virtualization)

Fallstudie: NFV/SDN som en förlängning av Agile

Utvärdera din fysiska Networking miljö

Skapa Networking tjänster

Hantera instanser av tjänster, VNF:er, PNF:er.

Integrera ONAP med äldre infrastruktur

Integrera ONAP med Agile åtgärder

Felsökning

ONAP Resurser och gemenskap

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av nätverksteknik
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux

Publik

  • IT-ingenjörer
  • Nätverksingenjörer
  • Utvecklare
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier