Networking kurser och utbildning

Networking kurser och utbildning

Lokala, instruktörledda Live Networking-kurser visar genom interaktiva diskussioner och handson öva de grundläggande och avancerade ämnena för nätverk Nätverksutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Networking läroplaner

Titel
Varaktighet
Översikt
Titel
Varaktighet
Översikt
35 timmar
Översikt
A 5 day practical networking course designed to familiarise students with Cisco IOS (version 12). The course details the key commands used to configure and secure Cisco routers and switches, and covers the CCNA syllabus - including wired and wireless LAN access.

Students will inter-connect networks by implementing static routes, distance-vector and link-state based dynamic routing protocols.

The devices will be configured to route traffic across LAN/VLAN//WAN boundaries, by encapsulating datagrams across serial data links using various WAN protocols, such as HDLC, Frame Relay, ISDN and PPP (with CHAP authentication). VLAN encapsulation/tagging will be via IEEE802.1Q/P.

Standard and Extended Access Control Lists will be configured and applied to router interfaces to filter traffic based on IP address and/or traffic type.

Students will configure static and dynamic NAT to route between private and public networks and cover the theory of Virtual Private Networks (VPN's)

Students will copy router configurations and IOS images to/from a TFTP Server. Privileged commands will be used to debug TCP/IP protocols to ensure proper operation of the routers. Students will also perform password recovery operations.

The course is primarily aimed at IP v4 but does give an overview of IP v6 addressing and covers migration from an IP v4 to an IP v6 network. Other protocols and technologies (VPN's / Wireless) may be demonstrated if time permits.

Course can be customised to precise requirements of customer.

Audience:

This course is suitable for anyone looking for a basic understanding of internetworking with Cisco devices and covers the CCNA syllabus.

Course is approximately 50% practical
28 timmar
Översikt
Den här fyra dagars kursen innebär en blandning av expository-baserade (med användning av protokollanalysspår där så är lämpligt) och praktiska experiment för att testa och verifiera driften av TCP / IP-nätverk. De viktigaste aspekterna av TCP / IP-protokollbunken behandlas, inklusive subnätning, supernätning och körning av dynamiska routningsprotokoll. TCP och UDP kommer att jämföras och kontrasteras, vilket täcker kapaciteten för att undvika överbelastning och trängsel i TCP / IP-stacken. Vissa applikationslagerprotokoll (HTTP, TLS, DNS, DHCP etc) kommer att undersökas under kursen. Nätverkssäkerhet i form av TLS kommer att täckas både ur en teoretisk och praktisk synvinkel. De praktiska övningarna är utformade för att öka teorin och förbättra både förståelsen för de underliggande protokollen och även problemlösningsförmågan hos delegaterna.

Publik:

Lämplig för alla som söker förståelse för TCP / IP.

Kursen är ungefär 50% praktisk.
14 timmar
Översikt
OpenVAS är ett avancerat open source-ramverk som består av flera tjänster och verktyg för skanning och hantering av nätverks sårbarhet I den här instruktörsledningen, direktutbildning, kommer deltagarna att lära sig hur man använder OpenVAS för skanning av nätverkssårbarhet Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera OpenVAS Lär dig grundläggande funktioner och komponenter i OpenVAS Konfigurera och implementera nätverks sårbarhetssökningar med OpenVAS Granska och tolka OpenVAS-skanningsresultat Publik Nätverk ingenjörer Nätverksadministratörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
14 timmar
Översikt
ProxySQL är en proxy för MySQL, percona server, och MariaDB.

denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till ingenjörer som vill använda en proxy metod för att säkerställa hög tillgänglighet för MySQL-baserade databaser.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- installera och konfigurera ProxySQL.
- Aktivera tusentals samtidiga databas anslutningar över flera backend-servrar.
- distribuera flera proxyservrar som spänner över många databas instanser.
- optimera prestanda för ett MySQL-kluster, utan att ändra frågeprogram.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
- att lära sig mer om ProxySQL, besök: https://proxysql.com/
14 timmar
Översikt
Samba är en Open Source / Free Software-paket som tillhandahåller fil- och utskriftstjänster till alla typer av SMB / CIFS-klienter, inklusive Linux och de många versionerna av Microsoft Windows-operativsystem.

Publik

Kursen är lämplig för utvecklare och ingenjörer som arbetar med befintliga Samba instanser eller som har för avsikt att integrera Samba i deras arbetsflöde.

Inga två kurser levereras på samma sätt. Varje kurs är anpassad efter dina specifika krav.
7 timmar
Översikt
Shadowsocks är en open source, secure socks5 proxy I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man säkrar en internetanslutning via en Shadowsocks proxy Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Shadowsocks på något av ett antal stödja plattformar, inklusive Windows, Linux, Mac, Android, iOS och OpenWRT Distribuera Shadosocks med pakethanteringssystem, som pip, aur, freshports och andra Kör Shadowsocks på mobila enheter och trådlösa nätverk Förstå hur Shadowsocks krypterar meddelanden och säkerställer integritet och äkthet Optimera en Shadowsocks-server Publik Nätverk ingenjörer Systemadministratörer Datortekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
21 timmar
Översikt
Den 3 dagars praktiska kursen täcker meddelanden och samtalströmmarna för Session Initiation Protocol (SIP) och dess användning i röstnätverk. Kursen är en blandning av teori och praktik (med spår av protokollanalysatorer där det är lämpligt för förklaring och felsökning) med praktiska VoIP konfigurerade med IP-telefoner, softphones, röstkompatibla Cisco routrar och SIP IP PBX, s (t.ex. Trixbox).

Publik:

Nätverksplanerare, formgivare och ingenjörer som kräver förståelse av SIP.

Kursen är cirka 40% praktisk.
21 timmar
Översikt
Kursen består av två kompletterande delar - en teoretisk och en praktisk del. Den första är en en dags introduktion som täcker motivation, filosofi, grundläggande och arbetsregler för SIP-protokollet och sätt det används för att implementera teletjänster med fokus på IP-telefoni och VoIP . Den andra tvådagarsdelen gör det möjligt för deltagarna att lära sig praktiska aspekter av servicedrift inom ett ramverk av laboratorieövningar, som ger detaljerad inblick i konfigurationen av komponenter i SIP-telefoniarkitektur, SIP-signalering på både meddelandesekvensdiagram och interna meddelandestrukturnivåer, och hjälper till att förstå typiska problem och felsökning inklusive säkerhets- och telekombedrägeriaspekter. Tränarna kommer att dela sin erfarenhet av att lansera, driva och hantera SIP-telefoni som även täcker virtualisering och molnbaserade lösningar. Den praktiska delen presenteras med både SIP-hårddatorer och softphones och IP-telefonservrar (Asterisk och Freeswitch). Deltagarna kan dra nytta av det faktum att utbildare har fått rik teknisk och affärserfarenhet inom IP-telefoni och skickar in sina egna problem och frågor. De kommer att inkluderas i agendan vid avslutningen som ett komplement till utbildningen för att tillgodose aktuella brådskande behov hos kunder. Utbildning riktas till deltagare med grundläggande kunskaper och erfarenheter inom teletjänster - speciellt inom VoIP och IP-nätverk.
14 timmar
Översikt
Tinc VPN är en öppen källkod peer-to-peer virtual private network (VPN) daemon som är kompatibel med de flesta operativsystem. Tinc VPN använder sig av tunneling och kryptering för att bygga ett säkert privat nätverk mellan värdar.

I denna instruktörsledda, liveträning kommer deltagarna att lära sig grunderna i att arbeta med Tinc VPN.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera, konfigurera, köra, testa och felsöka Tinc VPN på alla operativsystem
- Distribuera en Tinc Mesh VPN
- Använd Tinc VPN för centraliserad molnförbindelse

Publik

- utvecklare
- Nätverkstekniker

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning

Notera

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Översikt
Denna kurs är en fortsättning på kursen "Grundläggande felsökning i nätverk med hjälp av Wireshark " och kommer att ge deltagarna avancerade funktioner för felsökning i nätverket. Kursen ger en fördjupad kunskap om nätverkets beteende och problem, tillsammans med förmågan att isolera och lösa säkerhets- och avancerade applikationsproblem. Kursen bygger på teori, klassövning och labb.
7 timmar
Översikt
Lack är en omvänd proxy för innehållstunga dynamiska webbplatser. Till skillnad från Squid, som ursprungligen var en cache på klientsidan, eller Apache och nginx, som är webbservrar, designades Varnish som en HTTP-accelerator. Lack fokuserar uteslutande på HTTP, till skillnad från andra proxyservrar som stöder FTP, SMTP och andra nätverksprotokoll. Lack används av Wiki pedia, The New York Times, Facebook och Twitter, bland andra högprofilerade webbplatser.

I den här kursen kommer deltagarna att lära sig om Varnishs funktioner och cache-tillvägagångssätt medan de tränar i installationen och konfigurationen av en fernissproxy på Linux . Kursen börjar med en förnyelse av viktiga nätverksprinciper, gräver sedan i inställnings- och konfigurationsämnen och rör sig stadigt mot komplexa implementationer. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att förstå när och var det är vettigt att distribuera Varnish och kommer att ha nödvändig praxis för att distribuera sina egna Proxy-lösningar från Varnish.

Publik

- Nätverkstekniker
- Nätverksdesigners
- Systemadministratörer

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, tung praktisk övning och implementering, ibland frågning för att mäta framsteg
35 timmar
Översikt
VoIP (Voice over Internet Protocol) är en teknik som gör det möjligt för användare att ringa röstsamtal via en internetanslutning istället för via en vanlig telefonlinje.

I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig hur man ställer in ett VoIP system med Cisco CallManager Express .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Förstå grundläggande VoIP koncept
- Lär dig hur du använder VoIP utrustning
- Konfigurera CISCO-routrar för VoIP
- Implementera VoIP och CallManager Express i deras nätverk
- Konfigurera CME-funktioner för SIP, SCCP och mjuka telefoner
- Arbeta med avancerade konfigurationsinställningar och funktioner i CME

Publik

- chefer
- Systemadministratörer
- Programvara och support systemutvecklare
- tekniker
- Nätverkstekniker

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
21 timmar
Översikt
Den 3 dagars praktiska kursen täcker grunderna i de olika röstprotokollen som används för att transportera röst (och video) över ett paketväxlat nätverk. Denna kurs är en blandning av teori och praktik (med hjälp av Wireshark där det är lämpligt för förklaring och felsökning) med praktiska VoIP konfigurerade med IP-telefoner, softphones och röstkompatibla Cisco routrar. Detta är främst en "generisk" VoIP kurs - men använder Cisco utrustning för att tillhandahålla en IP-ryggrad och röstportar. Vi kan också erbjuda Cisco specifika röstutbildningskurser. Kursen omfattar också samtalskonfiguration mellan kretsomkopplade och paketomkopplade nätverk.

Kursen är cirka 40% praktisk.
21 timmar
Översikt
Web och mobil kriminal teknik hänvisar till återvinning av bevis från webben eller en mobil enhet under utredning.

denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till tekniska personer som vill använda digitala kriminal teknik verktyg och tekniker för att upptäcka, extrahera, avkoda, analysera, tolka och rapportera bevis återhämtat sig från en webbplats eller mobil enhet.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- förstå och tillämpa olika kriminal tekniska förvärv tekniker för att inspektera webb-och mobil data.
- Välj de mest effektiva kriminal tekniska verktyg för webb-och mobil data.
- förstå hur man får till gång till och avkoda olika typer av data strukturer i webb servrar, databaser och mobil telefoner för analys.
- methodically extrahera, rekonstruera och inspektera data som potentiella bevis för cyberbrott.
- förstå de rättsliga konsekvenserna av omgivande Digital kriminal teknisk analys.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
35 timmar
Översikt
Wireless och telekom nät säkerhet hänvisar de metoder som utförs för att skydda kommunikations enheter, terminalutrustning, routing utrustning, servrar och trådlösa enheter och nätverk mot skadliga attacker.

denna instruktörsledda, direktsända utbildning (på plats eller på distans) riktar sig till tekniska personer som vill tillämpa de lämpligaste verktygen och teknikerna för att säkra både telekom och trådlösa nätverk.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Översikt
Nätverkspaketanalys är en teknik som används för att i realtid se de rådata som skickas och tas emot via ett nätverksgränssnitt Det här är användbart för felsökning av nätverkskonfiguration och problem med nätverksprogram Wireshark är en gratis analyspaket för open source-paket som används för att felsöka sådana nätverksproblem I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att lära sig hur man använder Wireshark för att felsöka funktionaliteten i ett nätverk samt prestanda för olika nätverksapplikationer Deltagarna kommer att lära sig felsökningsprinciper för nätverk och metoder för att fånga och analysera TCP / IP-förfrågan och svartrafik mellan olika kunder och servrarna Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Analysera nätverksfunktionalitet och prestanda i olika miljöer under olika förhållanden Bestäm om huruvida instanser av olika serverns applikationer fungerar acceptabelt Identifiera de främsta källorna till problem med nätverksprestanda Identifiera och felsöka de vanligaste orsakerna till prestandaproblem i TCP / IP-kommunikation Publik Nätverk ingenjörer Nätverk och datortekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
14 timmar
Översikt
ONAP (Open Networking Automation Platform) is an open source platform for orchestrating and automating physical and virtual network elements. ONAP originated from OpenECOMP and Open-Orchestrator (Open-O) and is managed by The Linux Foundation.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices

Audience

- IT engineers
- Network engineers
- Developers

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of ONAP
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about ONAP, please visit: https://www.onap.org/
21 timmar
Översikt
Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper om Wireshark protokollanalysatorn. Kursen fokuserar på djup förståelse av verktyget som grunderna för att använda det för felsökning i nätverket. Kursen börjar med paketupptagning, fånga och visa filter, statistiska funktioner och grunderna i expertsystemet. I slutet av kursen kommer deltagaren att kunna utföra grundläggande felsökning i små till medelstora nätverk. Kursen bygger på teori, klassövning och labb.
35 timmar
Översikt
införandet av 5G mobilt trådlöst nätverk har medfört nya säkerhetsutmaningar.

denna instruktör-ledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till ingenjörer som vill genomföra säkerhetspolitik och teknik för att säkra 5G trådlösa nätverk.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- förstå 5G-arkitekturen och de utmaningar det innebär att testa.
- välja och använda teknik, verktyg och applikationer tillgängliga för utveckling och testning av 5G.
- tillämpa 5G-testmetoder för att förhindra misslyckanden vid någon av de olika delarna i ett 5G-nät.
- förutsäga problem och optimera prestanda 5G.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- praktisk implementering i en Live-lab miljö.

kurs AnpassningsAlternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
DNS (Domain Name System) är "telefon bok" av Internet, som tillhandahåller en katalog med dator namn och deras IP-adresser. BIND är den vanligaste Linux-implementeringen av DNS. När du öppnar en webbplats eller skicka och ta emot ett e-postmeddelande, en DNS-server någonstans är tyst adressera ditt meddelande till den avsedda mottagaren.

i denna instruktörsledda, levande utbildning, kommer deltagarna att lära sig de kritiska funktionerna i DNS samtidigt utföra övningar i installationen och konfigurationen av en BIND DNS-server på Linux. Kursen inleds med en repetitions kurs om viktiga nätverks principer och gräver sedan i praktisk övning med konfigurering och konfigurering. Stadigt, diskussionen och praxis gå mot mer komplexa frågor som säkerhet, tillgänglighet, fel sökning och fel sökning.

format för kursen

- del föreläsning, del diskussion, tung praktisk praxis och genomförande, tillfällig tipspromenad att mäta framsteg
14 timmar
Översikt
BeyondCorp är en öppen källs Zero Trust-säkerhetsram som gör det möjligt för anställda att arbeta säkert från vilken plats som helst utan behov av ett traditionellt VPN.

I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig praktiskt hur man ställer in ett Zero Security-system när de installerar och distribuerar BeyondCorop i en levande labbmiljö.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Utvärdera deras organisations befintliga säkerhetsmodell.
- Skift åtkomstkontroller från omkretsen till enskilda enheter och användare.
- Distribuera applikationer med ett användar- och enhetscentrerat autentiserings- och auktoriseringsflöde.
- Förstå, planera och implementera ett Zero Trust-nätverk i deras organisation.

Publik

- Nätverkstekniker
- Professionella cybersäkerhet
- Systemarkitekter
- IT-chefer

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning

Notera

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
,
28 timmar
Översikt
En 4 dagars instruktörsledad praktisk kurs för att bekanta delegater med Cisco ASA Firewall CLI och ASDM. Kursen beskriver de viktigaste kommandon som används för att konfigurera och säkra nätverk med ASA-brandväggen med v8 i operativsystemet och version 6 i ASDM.

Delegater kommer att konfigurera ASA med hjälp av konsolporten, TFTP-servern, telnet och SSH med lokal och RADIUS-autentisering. Enheten kommer att konfigureras att använda Syslog och SNMP.

ASA-brandväggar kommer också att konfigureras för att använda Access-Lists, Network Address Translation och VPNs använder IPSec-protokoll. Kursen kommer att omfatta teorin om offentliga / privata nycklar, delade hemliga nycklar och deras användning vid bildandet av webbplats till webbplats VPN mellan ASA-brandväggar med hjälp av IKE och IPSec. Eleverna konfigurerar enheterna för att skapa webbplats till VPN: s VPN: s fjärråtkomst, med Cisco Secure VPN Client och Web VPN. Kursen kommer att täcka teorin om failover och delegater kommer att konfigurera Active / Standby failover på ASA.

Privilegerade kommandon och protokollanalysatorspår kommer att användas vid behov för att felsöka protokoll och säkerställa att ASA-brandväggen fungerar korrekt. Eleverna kommer också att utföra lösenordsåtervinning.

Kursen innebär att gränssnittet mellan ASA och andra nätverksutrustning, såsom routrar och växlar, ska överföras som förväntas i en nätverksmiljö.

Publik:

Kursen är lämplig för alla som är involverade i ASA brandvägg konfiguration och nätverkssäkerhet

Kursen är cirka 50% praktisk
21 timmar
Översikt
SD-WAN är en mjukvarudefinierad strategi för att hantera ett WAN (Wide Area Network).

Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till ingenjörer som vill använda Cisco SD-WAN-produkter för att konfigurera och driva ett programvarudefinierat nätverk.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera en Cisco SD-WAN.
- Skapa policyer för att kontrollera nätverkstrafik.
- Förstå och implementera överläggningsrutning.
- Förenkla hanteringen av nätverket som används för offentliga molnapplikationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
Eftersom alla applikationer idag starkt förlitar sig på kommunikation och nätverk finns det ingen applikationssäkerhet utan nätverkssäkerhet.

Kursen fokuserar på nätverkssäkerhet med en programvarusäkerhetssynpunkt och diskuterar vanliga nätverksattacker och försvar på olika OSI-lager, med tonvikt på problem med applikationslager, hantering av ämnen som sessionhantering eller förnekande av tjänst.

Eftersom kryptografi är en kritisk aspekt av nätverkssäkerhet diskuteras också de viktigaste kryptografiska algoritmerna i symmetrisk kryptografi, hashing, asymmetrisk kryptografi och nyckelavtal. Istället för att presentera en djupgående matematisk och teoretisk bakgrund diskuteras dessa element ur ett rent praktiskt, tekniskt perspektiv, och visar typiska exempel på användningsfall och praktiska överväganden relaterade till användningen av krypto, till exempel infrastruktur för allmän nyckel. Säkerhetsprotokoll inom många områden med säker kommunikation introduceras, med en djupgående diskussion om de mest använda protokollfamiljerna som IPSEC och SSL / TLS.

Slutligen diskuteras typiska kryptosårbarheter - både relaterade till vissa kryptoalgoritmer och kryptografiska protokoll, såsom BEAST, CRIME, TIME, BREACH, FREAK, Logjam, Padding oracle, Lucky Thirteen, POODLE och liknande, samt RSA-timingattacken. I båda fallen beskrivs de praktiska övervägandena och de potentiella konsekvenserna för varje problem igen, utan att gå in i djup matematiska detaljer.

Deltagare som deltar i denna kurs kommer

- Förstå grundläggande begrepp om säkerhet, IT-säkerhet och säker kodning
- Lär dig mer om nätverksattacker och försvar vid olika OSI-lager
- Ha en praktisk förståelse av kryptografi
- Förstå viktiga säkerhetsprotokoll
- Förstå några senaste attacker mot kryptosystem
- Få information om några nyligen relaterade sårbarheter
- Få källor och ytterligare avläsningar om säker kodning

Publik

Utvecklare, proffs
21 timmar
Översikt
Communication kurs presenterar den grundläggande teorin för drift os datakommunikationsnätverk, från OSI-RM, LAN, WAN, TCP / IP och grundläggande nätverkssäkerhet och nätverksapplikationer. Kursen ger studenten allmän kunskap om arkitektur, hårdvarukomponenter, programvarukonfiguration och struktur i datakommunikationsnätverk.
14 timmar
Översikt
HAProxy är en snabb och lätt öppen källkodsbalans och proxyserver.
35 timmar
Översikt
Publik:

Systemadministratörer och nätverksadministratörer samt alla som är intresserade av defensiv nätverkssäkerhetsteknologi.
14 timmar
Översikt
Den här två dagars kursen undersöker teorin och tekniken förknippad med IPSec VPN: s.VPN: er installeras med Cisco IOS Routers och ASA Firewalls med webbgränssnittet. Protokollens funktionssätt granskas med hjälp av felsökningskommandon och protokollanalysspår av relevanta förhandlingar.

Publik:

Lämplig för nätverksplanerare, ingenjörer eller alla som är intresserade av IPSec VPN: er

Kursen är ungefär 40% praktisk
14 timmar
Översikt
En tvådagars teoretisk kurs (med några praktiska demonstrationer) som täcker grunderna i Internet Protocol v6 - inklusive adressering, protokollformat, ICMP v6, upptäcktsprocesser och IP v6 routing.

Publik:

Nätverksplanerare, formgivare och ingenjörer som kräver förståelse för IP v6. De som kräver en omfattande överblick över IP v6 och migreringsprocessen från en IP v4-miljö.
Helg Networking kurs, kvällNetworking utbildning, Networking bootcamp, Networking instruktörledd, Helg Networking utbildning, Kväll Networking kurs, Networking coaching, Networking instruktör, Networking tränare, Networking kurs, Networking klasser, Networking on-site, Networking privata kurser, Networking en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!