Kursplan

Introduktion

Användningsfall och möjligheter för Telecom leverantörer

Vad utgör AI?

Computer Vision, Natural Language Procession (NLP), röstigenkänning, etc.

Data som oljan i AI

Hur sannolikhet och Statistics Drive AI

Programming Språkkunskaper som behövs för AI

Förståelse Machine Learning

Tillämpa Machine Learning bibliotek för att utveckla intelligenta system

Databearbetningsmotorerna bakom Data Analysis

Använda regelmotorer och expertsystem för att fatta beslut

Avancerade tillvägagångssätt till Machine Learning: Deep Learning

Övning: Förutsäga nätverksfel med Machine Learning

Hur AI driver IoT och applikationerna för IoT i Telecom

Hantera större mängder data med molnteknik

Automationstekniker och metoder för Telecom

Att sammanföra allt

Användningsfall och möjligheter för Telecom leverantörer

Den lågt hängande frukten för Telecom företag

Planera och kommunicera en AI-strategi

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för telekombranschen
  • En förståelse för nätverkande
  • En allmän förståelse för programmeringskoncept
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier