Kursplan

Introduktion

  Beyond Bitcoin: Blockchain-teknik som ett genombrott i alla branscher Den hotande utmaningen som alla Telecom står inför

Översikt över Blockchain Landskapet

  Historik och bakgrundsföretag som använder Blockchain

Blockchain Användning

  Betalningssystem Kryptovalutor Royaltyinsamling

Säkerhet för kryptovaluta

  Bitcoin pseudo-anonymitet Säkerhetsåtgärder Säkerhetskopiering och återställning av plånbok

Gruvdrift och transaktioner

  Digitala tillgångar Distribuerade reskontra Nätverk och noder Kryptografi Bevis och distribuerade konsensuspooler och skript

Centraliserad vs. decentraliserad Blockchains

  Centraliserad blockkedja Decentraliserad blockkedja

Use Cases och möjligheter för telekomleverantörer

  Verifiering av utgående samtal Identity-as-a-Service
Bedrägeriupptäckt och förebyggande Roaming och identitetshantering inom abonnemang
 • Smarta kontrakt
 • Transparens i transaktioner
 • Säker IoT-anslutning Säkerställer kommunikation mellan IoT-enheter
 • Möjliggörande av 5G Hantering av heterogena åtkomstnoder och olika åtkomstmekanismer
 • Säkerställande av nätverkets integritet Möjliggör urvalsmekanismer för ny åtkomstteknik
 • Betalningsmetoder Kryptovalutor
 • Nya konkurrenter på Telecom horisonten
 • Sammanfattning och slutsats
 • Framtiden för Blockchain och Telecom
 • Krav

  • En förståelse för telekombranschen.

  Publik

  • Affärs- och teknikchefer inom Telecom branschen
    7 timmar
   

  Antal deltagare


  Starts

  Ends


  Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
  Open Training Courses require 5+ participants.

  Vittnesmål (1)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier