Cisco ASA/Pix Operation Träningskurs

Last updated

Kurskod

casapixo

Varaktighet

28 timmar (vanligtvis 4 dag inklusive pauser)

Krav

 • Delegates should be familiar with network technologies and have a good understanding of TCP/IP.
 • Previous experience of Cisco IOS would be an advantage.

Översikt

En 4 dagars instruktörsledd praktisk kurs utformad för att bekanta delegaterna med Cisco ASA Firewall CLI och ASDM. Kursen beskriver nyckelkommandon som används för att konfigurera och säkra nätverk med ASA-brandväggen med v8 av operativsystemet och version 6 av ASDM.

Delegater kommer att konfigurera ASA med hjälp av konsolporten, TFTP-servern, telnet och SSH med lokal och RADIUS-autentisering. Enheten kommer att konfigureras för att använda Syslog och SNMP.

ASA-brandväggar kommer också att konfigureras för att använda åtkomstlistor, nätverksadressöversättning och VPN som använder IPSec-protokoll. Kursen kommer att täcka teorin om offentliga/privata nycklar, delade hemliga nycklar och deras användning för att bilda Site to site VPN mellan ASA-brandväggar som använder IKE och IPSec. Eleverna kommer att konfigurera enheterna för att skapa plats till plats VPN, fjärråtkomst VPN med hjälp av Cisco Secure VPN Client och Web VPN. Kursen kommer att täcka teorin om failover och delegater kommer att konfigurera Active/Standby failover på ASA.

Privilegerade kommandon och spårning av protokollanalysatorer kommer att användas vid behov för att felsöka protokoll och säkerställa att ASA-brandväggen fungerar korrekt. Eleverna kommer också att utföra lösenordsåterställning.

Den här kursen kommer att involvera gränssnitt mellan ASA och annan nätverksutrustning, såsom routrar och switchar, vilket kan förväntas i en nätverksmiljö.

Publik:

Kursen är lämplig för alla som är involverade i ASA-brandväggskonfiguration och nätverkssäkerhet

Kursen är ca 50% praktisk

Kursplan

Objectives:

At the end of this course the student will be able to configure ASA Firewalls to:

 • Allow configuration via console port, telnet and SSH
 • Copy configurations and upgrade OS image.
 • Authenticate users using RADIUS and local authentication.
 • Act as a DHCP Server, Client and Relay.
 • Operate as a Routed or Transparent Firewall.
 • Operate in Failover mode.
 • Support VLANs.
 • Run routing protocols (OSPF and RIP) and exchange routing information with Cisco routers.
 • Support Access Control Lists and content filtering.
 • Support Object Grouping.
 • Establish Internet connections using NAT and PAT.
 • Setup site to site VPN's using IKE and IPSec.
 • Setup Remote Access VPN's using Cisco secure VPN client.
 • Setup Web VPN's
 • Log access-list activity using a syslog server.
 • Send traps to an SNMP Server.
 • Password recovery

Practical Exercises

 • Lab Exercise 1: Basic Configuration of Cisco ASA.
 • Lab Exercise 2: Configure support for VLANs on ASA.
 • Lab Exercise 3: Connectivity via Telnet and Local/RADIUS authentication.
 • Lab Exercise 4: Configure Static and Dynamic routing on ASA.
 • Lab Exercise 5: Filter traffic using Access Control Lists.
 • Lab Exercise 6: Configure NAT on ASA.
 • Lab Exercise 7: Configure VPN's on ASA.
 • Lab Exercise 8: Configure Active/Standby Failover on ASA/Pix.
 • Lab Exercise 9: Password Recovery on Cisco ASA.

Equipment Used in Practical Exercises:

 • 4 Cisco ASA 5505 Firewalls running v8 of the CLI and capable of Active/Standby Failover. Pix 515E firewalls running v8 of the CLI, Cisco routers, switches and hubs as required.

We also do Consultancy!

We work with leading clients across a wide range of technologies!

Reach out for Project | Staff Enhancement | System Audit Consulting

Relaterade Kategorier

Relaterade Kurser

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions