Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera MicroStrategy

Översikt över MiroStrategy-funktioner och design

Förstå MicroStrategy Hierarki och gruppering

Ansluter till en datakälla

Designa schemaobjekt

Skapa applikationsobjekt

Översikt över arbetsflödet för rapport- och frågekörning

Skapa en rapport

Manipulera rapportdata

Skapa en instrumentpanel

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En allmän förståelse av Business Intelligence begrepp

Publik

  • Business Intelligence Proffs
  • Dataanalytiker
  • ETL-utvecklare
  • Big Data-proffs
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier