Kursplan

Introduktion till Mixpanel

Översikt över produktanalys

Förstå händelsedata

Navigera i Mixpanel UI

Förstå Mixpanel Begrepp

Skapa användarkonto och projekt

Mixpanel Genomförande

Mixpanel Analys

Mixpanel Admin

Förstå Live View-rapporten

Analysera Mixpanel rapporter

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Inga förkunskaper krävs

Publik

  • Data- och affärsanalytiker
  • Projektledare
  • Alla som vill lära sig om Mixpanel för dataanalys
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier