Kursplan

Introduktion - Vad är LDAP och vad används det för - Dataorganisation i katalogdatabaser - LDAP Data Interchange Format - Filtrerar och söker efter objekt - Lägga till, ändra och ta bort objekt

Installation och konfiguration - Grunderna för konfiguration och introduktion till OLC - Datalagringsmekanismer - Installation OpenLDAP - Initiering av OLC-konfiguration - TLS-konfiguration - Definiera åtkomstkontrolllistor ACL:er - Systemloggning - Hög tillgänglighetsmiljöer och datareplikering

Konfiguration av applikationer och tjänster - Konfiguration av NSS och PAM - Hantering av systemanvändare med hjälp av OpenLDAP - Apache - konfiguration av Auth Basic-mekanismen - Phpldapadmin - installation och konfiguration - Phpldapadmin - hantering av grupper och användare

Krav

Grundläggande kunskap om Linux system

Möjlighet att använda bash-skal

  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier