Kursplan

Införandet

  • Open edX jämfört med Moodle

Översikt över Open edX Arkitektur och funktioner

Utvärdera installations- och värdalternativ (lokalt, offentligt moln, etc.)

Installera och konfigurera Open edX

Navigera i administratörsgränssnittet

Arbeta med Database

Hantera användare och roller

Säkring Open edX

Distribuera Open edX till produktion

Säkerhetskopiera och återställa Open edX

Migrera Open edX

Övervaka en Open edX webbplats

Underhåll och reparation Open edX

Optimera Open edX

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Linux erfarenhet av systemadministration

Publik

  • Systemadministratörer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Learning Management Systems (LMS) for Instructors, Trainers, and Course Creators

  14 timmar

Relaterade Kategorier