Kursplan

Introduktion

Förbereda webbläsaren för rendering WebGL Innehåll

Översikt över processen för att skapa grafik

Skapa ett statiskt 2D-objekt

Lägga till färg till objektet

Snurra objektet runt

Göra objektet 3D

Förstå punkter, vektorer och maskor

Förvandla objektet

Lägga till riktningsbelysning och omgivande belysning

Lägga till transparens, textur och reflektion

Introduktion av andra objekt

Simulering av kamerarörelser

Programming Vertex och Pixel Shaders

Animera objektet

Använda musen för att interagera med objektet

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Javaerfarenhet av manusprogrammering
  • Förtrogenhet med vektorer och matriser är användbar, men inget krav
  • Kunskaper i linjär algebra (multiplikation, additionsmatris/vektor)
  • Kunskaper om trigonometri (cosinus och sinus berättelser...)
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier