Kursplan

Introduktion

Ladda ner och installera PyQt, PyCharm och Qt Designer

Förbereda utvecklingsmiljön

Navigera i PyCharm och Qt Designer

Skapa ett användargränssnitt i Qt Designer

Att skriva applikationslogiken i PyCharm

Kör applikationen

Utöka applikationen

Lägga till widgets, diagram, etc.

Skapa applikationslager

Felsökning av applikationen

Åtkomst till en Database från applikationen

Kodorganisation och Design Patterns

MVP, MVVM och annat Design Patterns

Teststrategier för applikationen

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
  • Icke-utvecklare med Python programmeringserfarenhet
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier