Kursplan

Introduktion

Ladda ner och installera PyQt, PyCharm och Qt Designer

Förbereda utvecklingsmiljön

Navigera i PyCharm och Qt Designer

Skapa ett användargränssnitt i Qt Designer

Att skriva applikationslogiken i PyCharm

Kör applikationen

Utöka applikationen

Lägga till widgets, diagram, etc.

Skapa applikationslager

Felsökning av applikationen

Åtkomst till en Database från applikationen

Kodorganisation och Design Patterns

MVP, MVVM och annat Design Patterns

Teststrategier för applikationen

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
  • Icke-utvecklare med Python programmeringserfarenhet
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

28 timmar

Advanced Java Security

21 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

28 timmar

Standard Java Security

14 timmar

Java and Web Application Security

21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

28 timmar

Relaterade Kategorier