Kursplan

Introduktion

Installera och inkludera RxJava

Förbereda utvecklingsmiljön

Skapa en enkel applikation

Översikt över funktionell Programming i Java

Att skriva Lambda-uttryck i Java

Skrivfunktioner

Definiera en observerbar

Prenumerera på en Observable

Skapa en observerbar

Teststrategier

Felsökning av koden

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Java programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier