Kursplan

Introduktion

Översikt över Reactive Programming

Översikt över Vert.x stacken (kärna, webb, klient, etc.)

Förbereda utvecklingsmiljön

Installera och konfigurera bibliotek och verktygssatser

Fallstudie: Skapa lättviktsmeddelandesystem för IoT

Skapa en mikrotjänst

Beständiga data (MongoDB, Postgres, etc.)

Implementering av en Event Bus Bridge

Autentisera och auktorisera användare

Konfigurera och hantera ett kluster

Integrera Microservices i en applikation

Unit Testing Koden

Felsökning av applikationen

Distribuera och skala applikationen

Automatisera distributionsprocessen

Övervakning av applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för reaktiv programmering

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier