Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Red Hat 3Scale-funktioner och arkitektur
 • API-strategier och användningsfall

Komma igång

 • Installerar 3Scale på OpenShift
 • Konfigurera APIcast
 • OpenShift grunder och koncept

Konfigurera utvecklarportalen

 • Skapar utvecklarportalen
 • Lägger till anpassade registreringsfält
 • Konfigurera registreringsflöden
 • Skapa en registreringssida för flera tjänster
 • Konfigurera autentisering och SSO
 • Skapa arbetsflöden för e-post
 • Aktiverar bearbetning av flytande uppmärkning
 • Anpassa utvecklarportalens layout

Hantera konton och fakturering

 • Anpassa e-postmallar
 • Aktiverar kreditkortsaviseringar
 • Ställa in gränsvarningar
 • Hantera anmälningar om ansökningsplan
 • Fakturering, tjänster och registreringsflöden
 • Andra funktioner i utvecklarportalen

Arbeta med Webhooks

 • Konfigurera webhooks
 • Webhooks format och struktur
 • Definiera och testa webhooks

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om API:er och API-hantering

Publik

 • Utvecklare
 • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier