Kursplan

Införandet

  • SaltStack jämfört med Puppet jämfört med Chef

Översikt över labbmiljön

Översikt över Saltstack-funktioner och komponenter

  • Salt Master, Salt Minion, etc.

Installera och konfigurera Saltstack

Förstå tillstånd och det statliga ekosystemet

Skapa, hantera och testa tillstånd med SaltStack

Hämta systeminformation med korn

Göra saltstater återanvändbara med Pillar

Orkestrering och gruvdrift - Salt Mine

Hantera värdar med Salt Ssh

Strategier för att skala infrastrukturen

Övervakning med salt

Bästa praxis för Saltstack

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python erfarenhet av programmering
  • Erfarenhet av Linux-kommandoraden
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier