Kursplan

Introduktion

  • Native-mobil, hybrid mobil- och webbapptestautomatisering
  • Selendroid vs Appium

Översikt över Selendroids arkitekturkomponenter

  • Selendroid Client, Selendroid Server, AndroidDriver App, Selendroid-Standalone

Konfigurera en Selendroid-testmiljö

Att välja mellan hårdvaru- och emulatortestning

Kör Selendroid-fristående för att hantera testenheter

Kör Selendroid Server för appautomatiseringstestning

Skriver ditt första test

Utför ditt första test

Interagera med Elements

Använda XML Viewer

Använda Selendroid Inspector för att förenkla utvecklingen av testfall

Integrering med Selenium Grid för parallelltestning

Testa gester med Advanced User Interactions API

En anmärkning om stöd för Multi-Touch

Skriva tester med andra WebDriver-kompatibla Languages (JavaScript, Python, etc.)

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Selenium.
  • Kunskap om mobilappstestning.

Publik

  • Testingenjörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier