Kursplan

Introduktion

Översikt över EasyTest

Installerar EasyTest

Förstå användargränssnittet EasyTest

Konfigurera en testmiljö

Inspelning och kartläggning

Skapa och köra ett testfall

Schemalägga ett testfall att köras

Redigera ett testfall

Tolka en testrapport

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande skriptkunskaper

Publik

  • Operatörer
  • Testare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier