Kursplan

Införandet

  • Vad är "hantering av infrastrukturåtgärder" och "konfigurationshantering"?
  • Identifiering utan autentiseringsuppgifter jämfört med autentiseringsbaserad identifiering

Översikt över ServiceNow Identifieringsfunktioner och arkitektur

Hur ServiceNow Discovery samlar in data

Navigera i användargränssnittet

Förstå Configuration Management Database (CMDB)

Ställa in MID-servrar

Hämta och testa autentiseringsuppgifter för enheten

Upprätta, underhålla och uppdatera tjänster i CMDB

Klassificera CI (konfigurationsobjekt)

Schemalägga, köra och validera horisontell identifiering

Inspektera insamlade data

Integrera med programvara från tredje part Management Produkter

Utöka ServiceNow identifiering via API:er

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för IT-drift Management
  • Javascript-programmeringserfarenhet

Publik

  • Systemadministratörer
  • IT-administratörer
  • IT-infrastrukturingenjörer
  • Teknisk support
  • ServiceNow konsulter
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier