Kursplan

Introduktion

Konfigurera Terraform

Översikt över Terraform Funktioner och arkitektur

Terraform Arbetsflöde

  • Skriv, Förhandsgranska, Skapa, Reproducera, Förstör

Skriva konfigurationsfiler

Förhandsvisningsprocessen

Skapa infrastruktur

Återskapa infrastruktur

Förstör infrastruktur

Versionering av konfigurationsfiler

Hantering av resursberoenden

Förpackning av konfigurationsfiler som moduler

Hantera servrar från flera infrastrukturleverantörer

Använda modulregistret för att bygga återanvändbara mallar

Terraform Performance Tuning

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att arbeta med en kommandorad.
  • En förståelse för begreppen molninfrastruktur.

Publik

  • Molnarkitekter
  • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Cloud Architect

35 timmar

Relaterade Kategorier