Terraform kurser och utbildning

Terraform kurser och utbildning

Lokala instruktörsledda Terraform-kurser visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder Terraform för att hantera molninfrastruktur. Terraform träning finns som "live training" eller "fjärr live träning". Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige . Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord. NobleProg - Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Terraform läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Översikt
Denna instruktörsledda, liveutbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till ingenjörer som vill använda Terraform att planera och bygga molninfrastruktur.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera Terraform .
- Implementera en "infrastruktur som kod" -strategi för att hantera privata och offentliga molnmiljöer.
- Skriv deklarativa konfigurationsfiler för effektivare ändringshantering och samarbete.
- Förbättra insynen i infrastrukturupphandlingsprocessen.
- Skapa, starta och ta bort resurser mellan olika infrastrukturleverantörer (AWS, GCP, Azure , OpenStack , VMware, etc.) från ett enda verktyg.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- För mer Terraform om Terraform , besök: https://www.terraform.io/
21 timmar
Översikt
Terraform är ett konfigurationsorkestreringsverktyg för att bygga och hantera infrastruktur på och utanför molnet.

Denna instruktörsledda, liveutbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till ingenjörer med liten eller ingen tidigare erfarenhet av att hantera infrastruktur. Terraform kommer att användas för att automatisera installation och distribution av infrastruktur.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera Terraform .
- Förstå principerna för infrastruktur som kod.
- Ställ in och automatisera infrastruktur med Terraform .
- Skriv och dela konfigurationsfilen med teammedlemmarna.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- För mer Terraform om Terraform , besök: https://github.com/hashicorp/terraform
21 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform on AWS to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform on AWS.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing AWS cloud environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource needs.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.
21 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform on GCP to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform on GCP.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing private and public cloud environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource requirements.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.

Kommande Terraform Kurser

Helg Terraform kurs, kvällTerraform utbildning, Terraform bootcamp, Terraform instruktörledd, Helg Terraform utbildning, Kväll Terraform kurs, Terraform coaching, Terraform instruktör, Terraform tränare, Terraform kurs, Terraform klasser, Terraform on-site, Terraform privata kurser, Terraform en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions